Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE

 

Αφορά σε καλοήθεις (παραγαγγλιώματα, μηνιγγίωματα, χορδώματα), και κακοήθεις όγκους (καρκίνωμα του λιθοειδούς οστού και του ρινοφάρυγγα, σαρκώματα κλπ), καθώς επίσης και σε μηνιγγοκήλες ή κατάγματα της πλάγιας βάσης του κρανίου. Ανάλογα με την ένδειξη, εκτελούνται πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις με προσπελάσεις όπως είναι η διακροταφική, η υποκροτάφιος και η διαμαστοειδική/διαλαβυρινθική. Ο προεγχειρητικός έλεγχος σε συνεργασία με το τμήμα διαγνωστικής ακτινολογίας , περιλαμβάνει αξονική και μαγνητική τομογραφία με τις οποίες ελέγχεται η εντόπιση,η έκταση και οι χαρακτήρες του όγκου ή της κάκωσης. Η μαγνητική αγγειογραφία ή η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία κρίνονται απαραίτητες σε περιπτώσεις που προεγχειρητικά απαιτείται εκλεκτικός εμβολισμός ή μόνιμη απόφραξη με μπαλονάκι των αγγείων της περιοχής που πρόκειται να χειρουργηθεί. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διεγχειρητικής αιμορραγίας και έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος. Μετεγχειρητικά ο ασθενής παραμένει για προληπτικούς λόγους στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης για 24 ώρες και η νοσηλεία διαρκεί ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης 3-6 ημέρες.


ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑ

Πρόκειται για καλοήθη όγκο ο οποίος αναπτύσσεται με βραδύ ρυθμό κατά μήκος νεύρων στη βάση του κρανίου, στο τράχηλο και στο θώρακα προερχόμενος από κύταρα των παραγαγγλίων. Ο όγκος αυτός συνήθως είναι μονήρης, σπάνια πολυεστιακός ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟ ή στα πλαίσια συνδρόμων πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας ( ΜΕΝ 2). Συνήθως δεν παρουσιάζει ορμονική δραστηριότητα ενώ σπάνια αναπτύσσονται κακοήθεις μορφές που δίνουν αιματογενείς μεταστάσεις και έχουν πολύ κακή πρόγνωση.

Η συχνότερη θέση ανάπτυξής του είναι στην περιοχή του καρωτιδικού σωματίου, αντίστοιχα προς το διχασμό της καρωτίδος στον τράχηλο και εκδηλώνεται ως βραδέως αναπτυσσόμενη ανώδυνη διόγκωση. Σε περίπτωση πολύ μεγάλων όγκων μπορεί να προκληθούν συμπτώματα λόγω πίεσης των μεγάλων αγγείων του τραχήλου και των γειτονικών εγκεφαλικών συζυγιών όπως συγκοπικά επεισόδια, βραχνάδα, δυσκαταποσία και διαταραχές της κινητικότητας της γλώσσας. Επίσης, είτε πρωτοπαθώς από το πνευμονογαστρικό νεύρο ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟ1 ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟ2 είτε από επέκταση, ο όγκος μπορεί να εντοπιστεί στο πλαγιοφαρυγγικό διάστημα προκαλώντας ελάχιστα ή και καθόλου συμπτώματα εώς ότου μεγαλώσει αρκετά.

Η εντόπιση του Παραγαγγλιώματος στη βάση του κρανίου είναι επίσης αρκετά συχνή. Αφορά στη περιοχή του βολβού της έσω σφαγίτιδας φλέβας κάτω από το έδαφος του μέσου ωτός και στη περιοχή του ακρωτηρίου που αποτελεί μέρος του έσω τοιχώματος του μέσου ωτός. Στην περίπτωση αυτή εκδηλώνεται με βαρηκοΐα ή αίσθημα πληρότητας του αφτιού, σφύζουσες εμβοές ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις δυνατόν να προκαλέσει κώφωση, ίλιγγο, πάρεση προσωπικού νεύρου και συμπτώματα από πίεση άλλων κρανιακών νεύρων. Οι πολύ μεγάλοι όγκοι μπορεί να πιέσουν ανατομικές δομές του κεντρικού νευρικού συστήματος και να γίνουν επικίνδυνοι για τη ζωή του ασθενούς. Το πρώτο βήμα στη διαγνωστική προσέγγιση του παραγαγγλιώματος είναι η πλήρης ωτορινολαρυγγολογική εξέταση. Ανάλογα με την εντόπιση του όγκου μπορεί να διαπιστωθεί πλαγιοτραχηλική διόγκωση, διαταραχές της λειτουργικότητας των εγκεφαλικών συζυγιών, παρουσία ερυθράς σφύζουσας μάζας πίσω από το τύμπανο με βαρηκοΐα. ΩΤΟΣΚΟΠΙΣΗ Ακολούθως διενεργείται πλήρης απεικονιστικός έλεγχος με αξονική και μαγνητική τομογραφία, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται στο καθορισμό έκτασης της βλάβης και στο σχεδιασμό της χειρουργικής αντιμετώπισης. Λόγω της μεγάλης αγγειοβρίθειας του όγκου πραγματοποιείται προεγχειρητικά μαγνητική αγγειογραφία και η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία με ταυτόχρονο εκλεκτικό εμβολισμό των αγγείων που τροφοδοτούν τον όγκο.

Η θεραπευτική προσέγγιση των Παραγαγγλιωμάτων στο κέντρο μας είναι χειρουργική γεγονός που προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία και διαθεσιμότητα όλων των διαγνωστικών, επεμβατικών και θεραπευτικών δυνατοτήτων.