Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE

 

 

Ηλεκτρόδιο

Α. Σε ενήλικες
Αποκατάσταση της ακοής σε άτομα με επίκτητη αμφοτερόπλευρη μεταγλωσσική κώφωση (μετά την πλήρη ανάπτυξη ενάρθρου λόγου) κοχλιακής αιτιολογίας σε τέτοιο βαθμό, που να είναι σε θέση να κατανοούν ομιλία χωρίς χειλεοανάγνωση. Η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν ενωρίτερα μετά τήν κώφωση και εφόσον εξαντληθούν όλες οι σύμφωνες με τήν τρέχουσα ιατρική τέχνη θεραπευτικές δυνατότητες. Κατά συνέπεια η αξιολόγηση τής επιτυχίας του κοχλιακού εμφυτεύματος βασίζεται στην κατανόηση ομιλίας χωρίς χειλεοανάγνωση (π.χ. μαγνητοφωνημένα άγνωστα κείμενα ή χρήση τηλεφωνίας) και όχι στην παροχή και μόνον ακουστικής εγρήγορσης (αδιαφοροποίητες αντιδράσεις σε ακουστικά ερεθίσματα).

 

Ενδείξεις, προϋποθέσεις
Αμφοτερόπλευρη κώφωση, αδυναμία κατανόησης ομιλίας με συμβατικά ακουστικά βαρηκοΐας.
Κοχλιακή εντόπιση της βλάβης.
Ανατομικά βατός κοχλίας προς χειρουρική ενδοκοχλιακή τοποθέτηση.
Γενική κατάσταση του ασθενούς που επιτρέπει γενική αναισθησία και χειρουργική επέμβαση.
Δυνατότητα τεχνικών ελέγχων κατα τακτά χρονικά διαστήματα μετά την επέμβαση
Προεγχειρητικές εξετάσεις (πρός επιβεβαίωση των ανωτέρω προϋποθέσεων).
Τονική ακοομετρία.
Δοκιμασία ακρωτηρίου και ηλεκτροκοχλεογραφία (προαιρετικά).
Aξονική τομογραφία λιθοειδών υψηλής ανάλυσης (συνήθως σε ένα μόνο επίπεδο επιλογής του χειρουργού, προς αποφυγή περιτής επιβάρυνσης με ιονίζουσα ακτινοβολία). Κοχλιακό Αξονική
Μαγνητική τομογραφία δεν είναι απαραίτητη. Εχει ένδειξη επί υποψίας οπισθοκοχλιακής βλάβης, δυσπλασίας του κοχλία κατά την αξονική τομογραφία ή κατόπιν επιθυμίας του χειρουργού σε περιπτώσεις οστεοποίησης μετά από μηνιγγίτιδα τού κοχλία.

Κοχλιακό Μηνιγγίτις1, Κοχλιακό Μηνιγγίτις2, Κοχλιακό Μηνιγγίτις3
 

Β. Σε παιδιά με προγλωσσική κώφωση
Σε παιδιά με συγγενή ή επίκτητη αμφοτερόπλευρη βαρειά βαρηκοΐα κοχλιακής αιτιολογίας είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν πιό έγκαιρη και άμεση αποκατάσταση της ακοής σε τέτοιο βαθμό, που να περάσουν όλα τα στάδια κατανόησης καί παράγωγής ενάρθρου λόγου με σχεδόν φυσιολογικό τρόπο, ώστε να ενταχθούν στό κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά συνέπεια η αξιολόγηση τής επιτυχίας του κοχλιακού εμφυτεύματος βασίζεται στην ομαλή εξέλιξη της ομιλίας και στην κατανόηση ενάρθρου λόγου χωρίς χειλεοανάγνωση (π.χ. μαγνητοφωνημένα άγνωστα κείμενα ή χρήση τηλεφωνίας) μετά πάροδο χρονικού διαστήματος αντίστοιχου παιδιών με φυσιολογική ακοή και όχι στην παροχή και μόνον ακουστικής εγρήγορσης (αδιαφοροποίητες αντιδράσεις σε ακουστικά ερεθίσματα). Πραγματοποίηση του ζητούμενου είναι εφικτή μόνο με εμφύτευση σε πολύ μικρή ηλικία. Μετά το έκτο έτος η εμφύτευση ενδείκνυται μόνο κατ΄ εξαίρεση σε παιδιά, που έχουν αξιοποιήσει υπολειματική ακοή με συμβατικά ακουστικά στο παρελθόν και διαθέτουν σαφή ακουστική μνήμη και αξιόλογη ομιλία.

 

Ενδείξεις, προϋποθέσεις
Αμφοτερόπλευρη κώφωση, αδυναμία απόκτησης μητρικής γλώσσας με συμβατικά ακουστικά βαρηκοΐα
Κοχλιακή εντόπιση της βλάβης.
Ανατομικά βατός κοχλίας προς χειρουρική ενδοκοχλιακή τοποθέτηση.
Γενική κατάσταση του ασθενούς που επιτρέπει γενική αναισθησία και χειρουργική επέμβαση.
Δυνατότητα τεχνικών ελέγχων κατα τακτά χρονικά διαστήματα μετά την επέμβαση.
Προεγχειρητικές εξετάσεις (πρός επιβεβαίωση των ανωτέρω προϋποθέσεων).
Ακουστικά προκλητά δυναμικά χωρίς κυματομορφές αμφοτερόπλευρα μετά από ακουστικό ερεθισμό μεγίστης έντασης (120 dB SPL ήτοι 95 dB nHL).
Βαρηκοΐα στα όρια της κώφωσης άμφω κατά τήν παιδοακοομετρία, εφόσον η ηλικία του παιδιού την επιτρέπει.
Χρήση συμβατικών ακουστικών βαρηκοΐας άμφω γιά τουλάχιστον τρείς μήνες και μέχρι να διαπιστωθεί ή ανικανότητα ανάπτύξης μητρικής γλώσσας. Ανάλογα μέ τήν ικανότητα και εμπειρία του παιδοακοολόγου η διαπίστωση αυτή είναι εφικτή το αργότερο μετά πάροδο 6 μηνών χρήσης ακουστικών βαρηκοΐας. Σε συνδυασμό με τήν έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας είναι δυνατόν να τοποθετείται κοχλιακό εμφύτευμα σε ηλικία κάτω του ενός έτους.
Ηλεκτροκοχλεογραφία προς επιβεβαίωση της κοχλιακής βλάβης με απουσία δυναμικών ενεργείας του κοχλιακού νεύρου και υπολειμματικά μικροφωνικά δυναμικά άμφω (προαιρετικά).
Αξονική τομογραφία λιθοειδών υψηλής ανάλυσης (συνήθως σε ένα μόνο επίπεδο επιλογής του χειρουργού, προς αποφυγή περιτής επιβάρυνσης με ιονίζουσα ακτινοβολία).
Μαγνητική τομογραφία δεν είναι απαραίτητη. Εχει ένδειξη επί υποψίας οπισθοκοχλιακής βλάβης, δυσπλασίας του κοχλία κατά την αξονική τομογραφία ή κατόπιν επιθυμίας του χειρουργού σε περιπτώσεις οστεοποίησης μετά από μηνιγγίτιδα του κοχλία.
Συνήθης προεγχειρητικός έλεγχος.

 

Καθυστέρηση γνωμάτευσης γιά ένδειξη κοχλιακού εμφυτεύματος, που ξεπερνά το διάστημα ενός έτους από την διαπίστωση απουσίας κυματομορφών στά ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους και από την εφαρμογή συμβατικών ακουστικών βαρηκοΐας είναι απαράδεκτη και αποβαίνει τελικά εις βάρος της ομιλιτικής ανάπτυξης του παιδιού λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης τοποθέτησης κοχλιακού εμφυτεύματος.

 

Οι προεγχειρητικές εξετάσεις πρέπει να διενεργούνται συνδυασμένες υπό μία γενική αναισθησία. Στην ίδια νάρκωση διεξάγεται αδενοειδεκτομή (πρός αποφυγή μελλοντικής μέσης ωτίτιδας στό αυτί με το κοχλιακό εμφύτευμα), τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (προς αποκλεισμό η θεραπεία πρόσθετης βαρηκοΐας αγωγιμότητας και προετοιμασία του βλεννογόνου για την επέμβαση κοχλιακής εμφύτευσης), ακολουθούν τα ακουστικά προκλητά δυναμικά και ενδεχομένως η ηλεκτροκοχλεογραφία) και τέλος η μεταφορά τού παιδιού στον αξονικό τομογράφο γιά την αξονική τομογραφία.

 

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Η παραμονή στην κλινική διαρκεί μόνο μερικές ώρες μετά την  επέμβαση. Κοχλιακό τομή, Κοχλιακό επίδεσμός, Κοχλιακό Clarion, Κοχλιακό transorbital
Μετεγχειρητικά γίνεται ο προγραμματισμός του κοχλιακού εμφυτεύματος από εξειδικευμένους συνεργάτες καθώς επίσης και η λογοθεραπευτική και ψυχολογική υποστήριξη αν χρειαστεί. Η εμπειρία της ομάδας όσον αφορά στα κοχλιακά εμφυτεύματα αρχίζει από το 1984 και αφορά πάνω από 1200 περιστατικά. Στην Ελλάδα έχουμε εμφυτεύσει 48 περιστατικά ενώ παρακολουθούμε συνολικά 120 Ελληνες και Κύπριους ασθενείς με κοχλιακό εμφύτευμα, που χειρουργήσαμε στο εξωτερικό. Το μικρότερο παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα χειρουργήθηκε σε ηλικία 157 ημερών! Η εικοσαετής εμπειρία μας έχει δημοσιευθεί σε δεκάδες άρθρα ξένων επιστημονικών περιοδικών, σε δεκάδες διεθνή συνέδρια και σε πολλά νεοσύστατα κέντρα πανεπιστημίων του εξωτερικού.