Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE

 

Βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος είναι η ύπαρξη και η φυσιολογική λειτουργία του ακουστικού νεύρου κάτι το οποίο συμβαίνει στην πλειονότητα των περιστατικών με βαρειά βαρηκοΐα ή κώφωση. Σε λίγες περιπτώσεις η κώφωση μπορεί να οφείλεται σε καταστροφή του νεύρου από τραύμα ή όγκο όπως είναι το αμφοτερόπλευρο ακουστικό νευρίνωμα στα πλαίσια της Νευροϊνωμάτωσης (ABI2). Σπανιότερα μπορεί να έχουμε συγγενή απουσία του νεύρου ή απλασία του κοχλία.

 

Και στις δύο περιπτώσεις το κοχλιακό εμφύτευμα δεν έχει αποτέλεσμα. Ο ηλεκτρικός ερεθισμός πρέπει να γίνει σε ψηλότερο επίπεδο του εγκεφάλου, μετά τη βλάβη ούτως ώστε να φτάσει στα ακουστικά κέντρα του εγκεφάλου. Ένδειξη για την τοποθέτηση ακουστικού εμφυτεύματος εγκεφαλικού στελέχους είναι η αμφοτερόπλευρη κώφωση λόγω καταστροφής ή απουσίας του ακουστικού νεύρου (ABI1).

 

Ο ηλεκτρικός ερεθισμός στην επιφάνεια των κοχλιακών πυρήνων έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως και με το κοχλιακό εμφύτευμα, αλλά παρόλο που ο ήχος είναι αντιληπτός και βοηθάει σημαντικά στη χειλεοανάγνωση, η κατανόηση ομιλίας χωρίς χειλεοανάγνωση είναι περιορισμένη. Η τοποθέτηση των ειδικών ηλεκτροδίων γίνεται χειρουργικά συνήθως μετά την αφαίρεση του όγκου στην ίδια επέμβαση. Η επέμβαση αυτή είναι πολύπλοκη και πολύωρη.

 

Μετά την τοποθέτηση είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός του εμφυτεύματος εγκεφαλικού στελέχους καθώς και η παρακολούθηση όπως ακριβώς γίνεται μετά από τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος.

 

Η ομάδα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στην ανάπτυξη αων ακουστικών εμφυτευμάτων εγκεφαλικού στελέχους και από το 1992 εμφύτευσε τα πρώτα πολυκαναλικά συστήματα στον κόσμο, συνδιοργάνωσε το πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο συμπόσιο γι΄ αυτά τα εμφυτεύματα και έκδοσε πολυάριθμες ανακοινώσεις σε ξένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.