Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE

 

Η πλαστική χειρουργική στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ωτορινολαρυγγολογίας και αφορά σε επεμβάσεις τόσο για την αισθητική όσο και για τη λειτουργική αποκατάσταση παθήσεων που αφορούν στην περιοχή αυτή.

Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις δυσμορφίες αυτές σε συγγενείς όπως είναι τα αφεστώτα ώτα και σε επίκτητες όπως μετά από τραυματισμούς (Πτερύγιο1, Πτερύγιο2) ή μετά από αφαίρεση καλοήθων ή κακοήθων όγκων.

Σε επεμβάσεις που αφορούν την αισθητική αποκατάσταση και κυρίως στις ρινοπλαστικές (Ρινοπλαστική ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ, δείγμα1, δείγμα2, δείγμα3, δείγμα4), γίνεται διεξοδική συζήτηση με τον ασθενή καθώς και παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων μέσω υπολογιστή και λαμβάνεται υπόψιν η προσωπική άποψη του ενδιαφερομένου.

Η αποκατάσταση του ελλείμματος του δέρματος ή του βλεννογόνου μετά από αφαίρεση καλοηθών ή κακοήθων όγκων, γίνεται κατά κανόνα με ελεύθερα μοσχεύματα ή με μετατόπιση κρημνού από τη γειτονική περιοχή. (Νησίδα1, Νησίδα2, Νησίδα3) Για την αποκατάσταση του ελλείμματος μετά από αφαίρεση μεγαλύτερων όγκων είναι απαραίτητη η χρήση άλλων πιο πολύπλοκων τεχνικών όπως είναι ο μυοδερματικός κρημνός (μείζονας θωρακικός, στερνοκλειδομαστοειδής, πλάτυσμα), ελεύθερος, μισχωτός κρημνός με μικροαγγειακή αναστόμωση από το αντιβράχιο (για την αποκατάσταση του ελλείματος στη στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα) καθώς και μισχωτό μόσχευμα από τη νήστιδα με μικροαγγειακή αναστόμωση (κυρίως για πλήρη αντικατάσταση του φάρυγγα μετά από φαρυγγο-λαρυγγεκτομή). Στη περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη και η παραμονή στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης για μικρό χρονικό διάστημα.

Το Κέντρο μας εκτός από τη μεγάλη εμπειρία στην πλαστική και επανορθωτική χειρουργική κεφαλής και τραχήλου διαθέτει πιστοποίηση υποειδικότητας πλαστικών επεμβάσεων του Ιατρικού Συλλόγου Γερμανίας μετά από πολυετή μετεκπαίδευση.