Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE

 

Με τη χρήση ειδικών εξεταστικών εργαλείων με μεγέθυνση ελέγχονται οι ανατομικές δομές του λάρυγγα και πραγματοποιούνται οι ενδεδειγμένες χειρουργικές επεμβάσεις μέσω της φυσιολογικής ανατομικής οδού διά της στοματικής κοιλότητας, χωρίς να υπάρξει εξωτερική τομή στον τράχηλο. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία, με τη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου, κατά περίπτωση είτε με ειδικά μικροχειρουργικά εργαλεία είτε με χρήση Laser. Η νοσηλεία διαρκεί κατά μέσο όρο μία ημέρα.