Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2008

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Συνδιοργάνωση του Σεμιναρίου Practical Subjective and Objective Audiometry, με την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Popa στο Ιάσιο Ρουμανίας
• Συνδιοργάνωση της 2nd Kuwait International Otology & Otoneurology Conference και του 2nd Kuwait Temporal Bone Course στο Κουβέιτ
• Μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής και προσκεκλημένος ομιλητής στο 2nd International Symposium of the Politzer Society on Otosclerosis & Stapes Surgery στο Biarritz/France
• Μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής και προσκεκλημένος ομιλητής στην 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery στην Antalya/Turkey

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Αναγνώριση του Καθηγητού Νικολάου Μαραγκού σε Επίτιμο Διδάκτωρα του Πανεπιστημίου ?Popa? στο Ιάσιο Ρουμανίας
• Συμμετοχή του Καθηγητού Νικολάου Μαραγκού με υπουργική απόφαση στο Εκλεκτορικό Σώμα (Board of Otorhinolaryngology) για εκλογή Καθηγητών Ωτορινολαρυγγολογίας στη Σαουδική Αραβία και κρίση των δύο πρώτων υποψηφίων στις βαθμίδες αναπληρωτού και τακτικού Καθηγητού αντίστοιχα (assistant Professor και full Professor)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΕΣ
• Νοσηλεία και χειρουργική αντιμετώπιση δύο περιπτώσεων όγκου βάσης κρανίου (παραγαγγλίωμα, glomus jugulare) σε ασθενείς από το Κουβέιτ με έξοδα της Πρεσβείας του Κουβέιτ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ και ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ κατόπιν προσκλήσεως

1. Marangos Ν. Different materials for ossiculoplasty: long term results. Ημίωρη Διάλεξη στην 2nd Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 16.-20.02.2008

2. Marangos Ν. Restoration of hearing in radical cavities. Ημίωρη Διάλεξη στην 2nd Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 16.-20.02.2008

3. Marangos Ν. Minimal access surgery for cochlear implant. Ημίωρη Διάλεξη στην 2nd Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 16.-20.02.2008

4. Marangos Ν., Papadopoulou Α., Karra Κ., Papadopoulos Α. Bilateral deafness due to otosclerosis: our experience with cochlear implant. Στρογγύλη Τράπεζα στο 2nd International Symposium of the Politzer Society on Otosclerosis & Stapes Surgery in Biarritz/France, 08.-10.05.2008

5. Marangos Ν., Papadopoulou Α., Karra Κ., Papadopoulos Α. Interposition or tight fixation. Στρογγύλη Τράπεζα στην 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, Antalya/Turkey, 15.-20.06.2008

6. Καρρά Κ., Παπαδοπούλου Α., Παπαδόπουλος Α., Μαραγκός Ν. Κοχλιακά εμφυτεύματα (Cochlear Implants) Εικοσάλεπτη Διάλεξη στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ακοολογίας-Νευροωτολογίας για «Νεώτερα ? Επίκαιρα Νευροωτολογικά Θέματα» στη Μύκονο, 02.-04.05.2008

7. Marangos N. Physics of sound. Σαρανταπεντάλεπτη Διάλεξη στο Σεμινάριο ?Practical Subjective and Objective Audiometry? στο Ιάσιο Ρουμανίας, 04.-06.07.2008

8. Marangos N. Pure tone audiometry and masking. Ωριαία διάλεξη στο Σεμινάριο ?Practical Subjective and Objective Audiometry? στο Ιάσιο Ρουμανίας, 04.-06.07.2008

9. Marangos N. Tympanometry-Impedance Audiometry. Ενενηντάλεπτη διάλεξη στο Σεμινάριο ?Practical Subjective and Objective Audiometry? στο Ιάσιο Ρουμανίας, 04.-06.07.2008

10. Marangos N. Implications of Auditory Evoked Potentials. Ημίωρη διάλεξη στο Σεμινάριο ?Practical Subjective and Objective Audiometry? στο Ιάσιο Ρουμανίας, 04.-06.07.2008

11. Marangos N. Electrocochleography. Ωριαία διάλεξη στο Σεμινάριο ?Practical Subjective and Objective Audiometry? στο Ιάσιο Ρουμανίας, 04.-06.07.2008


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Διεθνείς 16, Ελληνικές 3

13. Marangos N., Papadopoulou A., Karra K., Papadopoulos A. Lerneffekt bei der Chirurgie des Akustikusneurinoms (Learning courve in acoustic neuroma surgery). Ελεύθερη ανακοίνωση στο 79. Ετήσιο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στη Βόννη, 01.-04.05.2008

14. N. Marangos, A. Papadopoulou, K. Karra, A. Papadopoulos. Long-term results of stapedotomy. Ελεύθερη ανακοίνωση στο 2nd International Symposium of the Politzer Society on Otosclerosis & Stapes Surgery in Biarritz/France, 08.-10.05.2008


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μαραγκός Ν., Καρρά Κ., Παπαδοπούλου Α., Παπαδόπουλος Α. Κοχλιακά εμφυτεύματα. Ακοολογία ? Νευροωτολογία, Τόμος 2, Τευχος 2, 41-43, 2008