Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2006

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μαθήματα Ρινολογίας στους 4ετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Mainz Γερμανίας σε 8 ομάδες για 2 ώρες έκαστη

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

- Συνδιοργάνωση του Σεμιναρίου "Practical Subjective and Objective Audiometry" υπό την αιγίδα της European Academy of Otology and Neurootology (EAONO), στο Ιάσιο Ρουμανίας με την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Πανεπιστημίου "Popa" στο Ιάσιο Ρουμανίας
- Οργάνωση του 1ου Σεμιναρίου Ακοομετρίας του Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου στην Αθήνα
- Συνδιοργάνωση της 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference και του 1st Kuwait Temporal Bone Course στο Κουβέιτ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ και ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ κατόπιν προσκλήσεως

Διεθνείς 28, Ελληνικές 8
1. Marangos N. External approaches to paranasal sinus and midface. Ημίωρη Διάλεξη στο International Workshop on Micro-Endoscopic Sinus Surgery στο Mainz Γερμανίας, 02.-04.03.2006

2. Marangos N. Cochlear nerve aplasia. Στρογγύλη Τράπεζα στο 8th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation στη Βενετία Ιταλίας, 25.-28.03.2006

3. Marangos N. Neuromul de acustic. Ημίωρη Διάλεξη στο Simpozion ?Hipoacuzia: abordari si tehnici moderne (diagnostic si tratament)" στο Bacau, 14.-15.04.2006

4. Marangos N. Tympanoplastia tip III. Ημίωρη Διάλεξη στο Simpozion ?Hipoacuzia: abordari si tehnici moderne (diagnostic si tratament)" στο Bacau, 14.-15.04.2006

5. Marangos N. Tympano-ossiculoplasty. Ημίωρη Διάλεξη στο 26th Temporal Bone Surgical Dissection Course στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, 22.-26.04.2006

6. Marangos N. Stapes surgery. Ημίωρη Διάλεξη στο 26th Temporal Bone Surgical Dissection Course στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, 22.-26.04.2006

7. Marangos N. Internal auditory canal and middle fossa approach. Ημίωρη Διάλεξη στο 26th Temporal Bone Surgical Dissection Course στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, 22.-26.04.2006

8. Marangos N. Meniere's pathology. Ημίωρη Διάλεξη στο 26th Temporal Bone Surgical Dissection Course στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, 22.-26.04.2006

9. Marangos N. Cochlear implantation without systematic rehabilitation: is it possible? Στρογγύλη Τράπεζα στο 8th International Congress of the Mediterranean Society of Otology & Audiology στο Dubrovnik, 17.-21.05.2006

10. Marangos N. Ossiculoplasty with titanium: ten years experience. Στρογγύλη Τράπεζα στο 8th International Congress of the Mediterranean Society of Otology & Audiology στο Dubrovnik, 17.-21.05.2006

11. Marangos N. Challenging cases-ask the experts. Στρογγύλη Τράπεζα στο 8th International Congress of the Mediterranean Society of Otology & Audiology στο Dubrovnik, 17.-21.05.2006

12. Μαραγκός Ν. Ακουστκά αντανακλαστικά. Πρακτικό μέρος (Course) στο 16ο Σεμινάριο Κλινικής Ακουολογίας-Νευροωτολογίας, Πήλιο, 23.-25.06.2006

13. Marangos N. Physics of sound. Σαρανταπεντάλεπτη διάλεξη στο Σεμινάριο "Practical Subjective and Objective Audiometry" υπό την αιγίδα της European Academy of Otology and Neurootology (EAONO), στο Ιάσιο Ρουμανίας, 30.06.-01.07.2006

14. Marangos N. Pure tone audiometry and masking. Ωριαία διάλεξη στο Σεμινάριο "Practical Subjective and Objective Audiometry" υπό την αιγίδα της European Academy of Otology and Neurootology (EAONO), στο Ιάσιο Ρουμανίας, 30.06.-01.07.2006

15. Marangos N. Tympanometry-Impedance Audiometry. Ενενηντάλεπτη διάλεξη στο Σεμινάριο "Practical Subjective and Objective Audiometry" υπό την αιγίδα της European Academy of Otology and Neurootology (EAONO), στο Ιάσιο Ρουμανίας, 30.06.-01.07.2006

16. Marangos N. Implications of Auditory Evoked Potentials. Ημίωρη διάλεξη στο Σεμινάριο "Practical Subjective and Objective Audiometry" υπό την αιγίδα της European Academy of Otology and Neurootology (EAONO), στο Ιάσιο Ρουμανίας, 30.06.-01.07.2006

17. Marangos N. Electrocochleography. Ωριαία διάλεξη στο Σεμινάριο "Practical Subjective and Objective Audiometry? υπό την αιγίδα της European Academy of Otology and Neurootology (EAONO), στο Ιάσιο Ρουμανίας, 30.06.-01.07.2006

18. Marangos N. "Acoustic Neuroma, Diagnosis and Treatment Options. Contemporary Perspectives". Στρογγύλη Τράπεζα στο International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery στην Aθήνα, 31.08-03.09.2006

19. Marangos N. Acute facial palsies: an update evaluation. Διάλεξη στην Plenary Session on "Facial Palsy" in International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery στην Aθήνα, 31.08-03.09.2006

20. Μαραγκός Ν. Απαραίτητες αρχές ακουστικής. Ημίωρη διάλεξη στο 1ο Σεμινάριο Ακοομετρίας του Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου στην Αθήνα, 04.11.2006

21. Μαραγκός Ν. Φυσιολογία της ακοής. Ημίωρη διάλεξη στο 1ο Σεμινάριο Ακοομετρίας του Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου στην Αθήνα, 04.11.2006

22. Μαραγκός Ν. Τονική ακοομετρία. Ημίωρη διάλεξη στο 1ο Σεμινάριο Ακοομετρίας του Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου στην Αθήνα, 04.11.2006

23. Μαραγκός Ν. Ηχοκάλυψη (Masking). Ημίωρη διάλεξη στο 1ο Σεμινάριο Ακοομετρίας του Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου στην Αθήνα, 04.11.2006

24. Μαραγκός Ν. Τυμπανομετρία. Ημίωρη διάλεξη στο 1ο Σεμινάριο Ακοομετρίας του Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου στην Αθήνα, 04.11.2006

25. Μαραγκός Ν. Ακοομετρία ακουστικής αντίστασης. Ωριαία διάλεξη στο 1ο Σεμινάριο Ακοομετρίας του Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου στην Αθήνα, 04.11.2006

26. Μαραγκός Ν. Υπερουδική ακοομετρία, ακουστική εξίσωση. Ωριαία διάλεξη στο 1ο Σεμινάριο Ακοομετρίας του Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου στην Αθήνα, 04.11.2006

27. Marangos N., Papadopoulou A. Ossiculoplasty : Long-term results. Ημίωρη Διάλεξη στη 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 05.-08.12.2006

28. Marangos N., Papadopoulou A. Diagnosis and treatment of acoustic neuroma. Ημίωρη Διάλεξη στη 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 05.-08.12.2006

29. Marangos N., Papadopoulou A. Ossiculoplasty : Restoration of hearing in radical cavities. Ημίωρη Διάλεξη στη 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 05.-08.12.2006

30. Marangos N., Papadopoulou A. Cochlear and brainstem implants. Ημίωρη Διάλεξη στη 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 05.-08.12.2006

31. Marangos N., Papadopoulou A. Ossiculoplasty: Infratemporal approaches for the skull base. Ημίωρη Διάλεξη στη 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 05.-08.12.2006

32. Papadopoulou A., Marangos N. Bone conduction after stapedotomy. Ημίωρη Διάλεξη στη 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 05.-08.12.2006

33. Papadopoulou A., Marangos N. Bone conduction after stapedotomy. Ημίωρη Διάλεξη στη 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 05.-08.12.2006

34. Papadopoulou A., Marangos N. Imaging of the inner ear regarding cochlear implant. Ημίωρη Διάλεξη στη 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 05.-08.12.2006

35. Papadopoulou A., Marangos N. Intraoperative electrophysiological monitoring. Ημίωρη Διάλεξη στη 1st Kuwait International Otology & Otoneurology Conference στο Κουβέιτ, 05.-08.12.2006

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Διεθνείς 16, Ελληνικές 3

1. Κατσαρός Β.Κ., Λαμπροπούλου Π., Mητροπούλου M., Παπαδοπούλου Α., Θάνος Λ., Μαραγκός Ν., Χ. Δρόσος. Αμφοτερόπλευρο παραγαγγλίωμα καρωτίδων: Απεικονιστικά, χειρουργικά ευρήματα και επανέλεγχος. 6th Athenian Days of Interventional Radiology στην Αθήνα, 04.-06.05.2006

2. Κατσαρός Β., Παπαδοπούλου A., Χρήστου Α., Κατσαρού Α., Φλώρος Δ., Μαραγκός Ν. Ενδοκρανιακό Συνοβιακό Σάρκωμα. 6th Athenian Days of Interventional Radiology στην Αθήνα, 04.-06.05.2006

3. Papadopoulou A., Papadopoulos A., Marangos N. Bone conduction after stapedotomy. 8th International Congress of the Mediterranean Society of Otology & Audiology στο Dubrovnik, 17.-21.05.2006

4. Marangos N., Papadopoulou A., Papadopoulos A. Vestibular schwannoma: the price of hearing preservation. 8th International Congress of the Mediterranean Society of Otology & Audiology στο Dubrovnik, 17.-21.05.2006

5. Papadopoulou A., Katsaros V., Floros D., Marangos N. Synovialsarkom der Schadelbasis: eine seltene Lokalisation. Poster στο 77.Ετήσιο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στο Mannheim, 24.-28.05.2006

6. Kantas I., Papadopoulou A., Papadopoulos A., Marangos N. Midfacial degloving fur die Entfernung transsphenoidaler Meningozele. Poster στο 77.Ετήσιο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στο Mannheim, 24.-28.05.2006

7. Marangos N., Papadopoulou A., Papadopoulos A. Gehorknochelchenrekonstruktion mit Titanprothesen: 12 Jahre Erfahrung. Poster στο 77.Ετήσιο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στο Mannheim, 24.-28.05.2006

8. Marangos N. Deformities of the inner ear and internal auditory canal. Ελεύθερη ανακοίνωση στην 9th International Conference on Cochlear Implants στη Βιέννη, 14.-17.06.2006

9. Papadopoulos A., Papadopoulou A., Dinopoulou D., Marangos N. Auditory monitoring in acoustic neuroma surgery. Ελεύθερη ανακοίνωση στο International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery στην Aθήνα, 31.08-03.09.2006

10. Papadopoulos A., Papadopoulou A., Marmara Μ., Marangos N. Differential diangosis and treatment of tumors of the parapharyngeal space. Ελεύθερη ανακοίνωση στο International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery στην Aθήνα, 31.08-03.09.2006

11. Papadopoulou A., Kantas I., Papadopoulos A., Marangos N. The role of external approaches in processes of the midface. Ελεύθερη ανακοίνωση στο International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery στην Aθήνα, 31.08-03.09.2006

12. Papadopoulou A., Papadopoulos A., Tzindros G., Marangos N. Petrous apex lesions: differential diagnosis and treatment. Ελεύθερη ανακοίνωση στο International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery στην Aθήνα, 31.08-03.09.2006

13. Marangos N., Papadopoulos A., Papadopoulou A. The infratemporal approach type C for lesions of the peritubar region and nasopharynx. Ελεύθερη ανακοίνωση στο International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery στην Aθήνα, 31.08-03.09.2006

14. Marangos N., Papadopoulou A., Papadopoulos A. Strategy in treatment of bilateral acoustic neuromas. Ελεύθερη ανακοίνωση στο International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery στην Aθήνα, 31.08-03.09.2006

15. Marangos N., Papadopoulou A., Papadopoulos A. Long-term results of cochlear implant under the age of two. Ελεύθερη ανακοίνωση στο International Congress of Rhinology-Otology & Skull Base Surgery στην Aθήνα, 31.08-03.09.2006

16. Katsaros V.K., Lampropoulou P., Mitropoulou M., Papadopoulou A., Marangos N., Drossos C. MRI and MRA of Bilateral Carotid Body Tumors. XXXI. ESNR Congress and 15th Advanced Course 2006 στη Γενεύη, 13.-16.09.2006

17. Marangos N., Katsaros V.K. Deformities of the Inner Ear and the Internal Auditory Canal. XXXI. ESNR Congress and 15th Advanced Course 2006 στη Γενεύη, 13.-16.09.2006

18. Katsaros V.K., Papadopoulou A., Katsarou A., Floros D., Marangos N. Intracranial Synovial Sarcoma. XXXI. ESNR Congress and 15th Advanced Course 2006 στη Γενεύη, 13.-16.09.2006

19. Κατσαρός Β., Μαραγκός Ν., Δρόσος Χ. Ταξινόμηση συγγενών ανωμαλιών του έσω ωτός και του έσω ακουστικού πόρου. 15o Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο στην Αθήνα, 13.-16.12.2006

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Συμμετοχή στο Editorial Board του Mediterranean Journal of Otology και αξιολόγηση (review) τριών άρθρων του περιοδικού.

Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI
I. KANTAS, G. TZINΤROS, A. PAPADOPOULOU, N. MARANGOS. Midfacial degloving: the best alternative for treatment of transsphenoidal meningocele of the pterygopalatine fossa. Skull Base Surg 16:117-122, 2006.
Θεματολογία: Ρινολογία
Μεθοδολογία: Διαγνωστική
Αριθμός ασθενών: 1
Αναφορές:
Συντελεστής απήχησης: 0,225