Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2005

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Ενδοσκοπική χειρουργική εκκολπώματος οισοφάγου με συρραπτικό μηχάνημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Τοποθέτηση του πρώτου κοχλιακού εμφυτεύματος Freedom της Εταιρείας Cochlear στην Ελλάδα
Τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος στο μικρότερο βρέφος στην Ελλάδα, ηλικίας 157 ημερών

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οργάνωση του Course of Audiology and Otoneurosurgery της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιασίου Ρουμανίας στο Ιάσιο Ρουμανίας, 2005
Οργάνωση Ημερίδας με θέμα «Κοχλιακά Εμφυτεύματα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» στην Αθήνα, 2005

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ και ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ κατόπιν προσκλήσεως
Διεθνείς 12, Ελληνικές 3
1. N. Marangos. Outcome of cochlear implantation and predictive factors. Ωριαία Διαλεξη στο Symposium "Treatment of Hypacousis with Hearing Aids and Cochlear Implants" στο Ιάσι Ρουμανίας, 21.4.2005.
2. N. Marangos. History, evaluation and surgery of cochlear implant. Ημίωρη Διάλεξη στο 3ο Διεθνές Ιορδανο-Ελληνικό Ιατρικό Συνέδριο στο Αμμάν Ιορδανίας, 11.-13.05.2005.
3. Ν. Μαραγκός. Κοχλιακά εμφυτεύματα. Διάλεξη στην 3η Παιδιατρική Διημερίδα Ευρωκλινικής Παίδων στην Αθήνα, 04.-05.06.2005.
4. Ν. Μαραγκός. Καλοήθεις παθήσεις στοματικής κοιλότητας-οροφάρυγγος-υποφάρυγγος. 1ο Σεμινάριο, ΩΡΛ-Laser, στο Λουτράκι, 18.-19.06.2005
5. N. Marangos. Bone conduction after stapedotomy. Ωριαία Διάλεξη στο Course of Audiology and Otoneurosurgery της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιασίου Ρουμανίας στο Ιάσιο Ρουμανίας, 07.-09.07.2005.
6. N. Marangos. Materials in ossicular reconstruction-Comparative study and long term results. Ωριαία Διάλεξη στο Course of Audiology and Otoneurosurgery της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιασίου Ρουμανίας στο Ιάσιο Ρουμανίας, 07.-09.07.2005.
7. N. Marangos. Acoustic neuroma-Diagnosis and treatment. Ωριαία Διάλεξη στο Course of Audiology and Otoneurosurgery της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιασίου Ρουμανίας στο Ιάσιο Ρουμανίας, 07.-09.07.2005.
8. N. Marangos. Management of the jugular glomus tumors. Ωριαία Διάλεξη στο Course of Audiology and Otoneurosurgery της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιασίου Ρουμανίας στο Ιάσιο Ρουμανίας, 07.-09.07.2005.
9. N. Marangos. Skull base surgery-Infratemporal approach. Ωριαία Διάλεξη στο Course of Audiology and Otoneurosurgery της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιασίου Ρουμανίας στο Ιάσιο Ρουμανίας, 07.-09.07.2005.
10. Ν. Μαραγκός. Τεχνικές-Δυσκολίες-Προβληματισμοί και μετεγχειρητική φροντίδα των ωτικών δυσπλασιών. Στρογγύλη τράπεζα με θέμα «Συγγενείς δυσπλασίες του κροταφικού οστού». 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Αθήνα, 10. 13.11.2005.
11. N. Marangos, A. Papadopoulou, A. Papadopoulos, R. Marapa. Diagnosis and modern treatment of vestibular schwannoma. Ημίωρη Διάλεξη στην 24th ENT Updates Conference στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, 26.-28.11.2005.
12. N. Marangos, A. Papadopoulou, A. Papadopoulos, R. Marapa. Treatment of Paragangliomas of lateral skull base. Ημίωρη Διάλεξη στην 24th ENT Updates Conference στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, 26.-28.11.2005.
13. N. Marangos, A. Papadopoulou, A. Papadopoulos, R. Marapa. Surgical approaches of the lateral skull base. Ημίωρη Διάλεξη στην 24th ENT Updates Conference στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, 26.-28.11.2005.
14. N. Marangos, A. Papadopoulou, A. Papadopoulos, R. Marapa. Restoration of hearing with cochlear implants and auditory brainstem implants. Ημίωρη Διάλεξη στην 24th ENT Updates Conference στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, 26.-28.11.2005.
15. N. Marangos, A. Papadopoulou, A. Papadopoulos, R. Marapa. Ossiculoplasty with titanium: ten years experience. Ημίωρη Διάλεξη στην 24th ENT Updates Conference στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας, 26.-28.11.2005.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Διεθνείς 1, Ελληνικές 9
1. A. Panajotakopoulou, N. Marangos, I. Kantas. A case of a squamus cell carcinoma of the middle ear. 18th International ORL Congress στη Ρώμη, 25.-30.06.2005.
2. Ν. Μαραγκός, Α. Παπαδοπούλου, Α. Παπαδόπουλος, Ρ. Μαραπά. Ενδοσκοπική αποκατάσταση εκκολπώματος υποφάρυγγα Zenker. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Αθήνα, 10-13.11.2005.
3. Ν. Μαραγκός, Α. Παπαδοπούλου, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Τζήντρος, Η. Κάντας. Οσταριοπλαστική με τιτάνιο-Δέκα χρόνια εμπειρίας. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Αθήνα, 10-13.11.2005.
4. Ρ. Μαραπά, Α. Παπαδοπούλου, Α. Παπαδόπουλος, Ν. Μαραγκός. Πολυεστιακά παραγαγγλιώματα ως συστηματική νόσος. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Αθήνα, 10-13.11.2005.
5. Α. Παπαδόπουλος, Α. Παπαδοπούλου, Γ. Τζήντρος, Ρ. Μαραπά, Ν. Μαραγκός. Όγκοι πλαγιοφαρυγγικού διαστήματος: διαφοροδιάγνωση και αντιμετώπιση. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Αθήνα, 10-13.11.2005.
6. Α. Παπαδοπούλου, Α. Παπαδόπουλος, Δ. Φλώρος, Β. Κατσαρός, Ν. Μαραγκός. Συνωβιακό σάρκωμα οπισθοπλάγιας βάσης κρανίου. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Αθήνα, 10-13.11.2005.
7. Η. Κάντας, Α. Παπαδόπουλος, Α. Παπαδοπούλου, Γ. Τζήντρος, Ν. Μαραγκός. Αυξητική τάση οστεώματος μετωπιαίου κόλπου. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Αθήνα, 10-13.11.2005.
8. Γ. Τζήντρος, Α. Καιδόγλου, Θ. Ηλιάδης, Η. Κάντας, Α. Παναγιωτακοπούλου, Ν. Μαραγκός, Α. Μάνθος. Υπερμικροσκοπική μελέτη του ρινικού βλεννογόνου ασθενών με υπερτροφία της κάτω ρινικής κόγχης. Συμβολή στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας χειρουργικών τεχνικών αποκατάστασης. Πόστερ στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Αθήνα, 10-13.11.2005
9. Γ. Τζήντρος, Η. Κάντας, Α. Παναγιωτακοπούλου, Κ. Κανιούρας, Ν. Καμαργιάννης, Ν. Μαραγκός. Μυριγγοπλαστική με τη χρήση αυτομοσχεύματος λιπώδους ιστού. Πόστερ στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην Αθήνα, 10-13.11.2005.
10. Β. Κατσαρός, Π. Λαμπροπούλου, Μ. Μητροπούλου, Α. Παπαδοπούλου, Λ. Θάνος, Ν. Μαραγκός, Χ. Δρόσος. Αμφοτερόπλευρο παραγαγγλίωμα καρωτίδων: απεικονιστικά, χειρουργικά ευρήματα και επανέλεγχος. 15ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας στην Αθήνα, 11-13.11.2005.


ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI

J. MAURER, N. MARANGOS, E. ZIEGLER. Reliability of cochlear implants.
Otolaryngol Head Neck Surg 132(5):746-750, 2005.
Θεματολογία: Ωτολογία
Μεθοδολογία: Κοχλιακά εμφυτεύματα
Αριθμός ασθενών: 192
Αναφορές: 0
Συντελεστής απήχησης: 1,300

I. KANTAS, G. TZINΤROS, A. PAPADOPOULOU, N. MARANGOS. Midfacial degloving: the best alternative for treatment of transsphenoidal meningocele of the pterygopalatine fossa. Skull Base Surg 2005 (in press).
Θεματολογία: Ρινολογία
Μεθοδολογία: Διαγνωστική
Αριθμός ασθενών: 1
Αναφορές:
Συντελεστής απήχησης: 0,225