Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE

08:30 Εγγραφές
Anne-Laure MANSBACH (Βρυξέλλες), Νίκος Μαρουδιάς (Αγ. Ολγα)
09:00 Ιστορική αναδρομή - περιγραφή κοχλιακών Εμφυτευμάτων
Ν. Μαραγκός
09:15 Ενδείξεις - ακοολογικός έλεγχος
Κ. Καρρά
09:40 Ακτινολογικός έλεγχος - CT/MRI - Δυσπλασίες
Α. Παπαδοπούλου
10:10 Χειρουργική κοχλιακού εμφυτεύματος
Ν. Μαραγκός
10:30 Επιπλοκές, προβλήματα και λύσεις
Α. Παπαδόπουλος
10:45 Προγραμματισμός κοχλιακού εμφυτεύματος, SR, NRT
Κ. Καρρά
11:00 Διάλειμμα/Καφές

Anne-Laure MANSBACH (Βρυξέλλες), Νίκος Μαρουδιάς (Αγ. Ολγα)
09:00 Ιστορική αναδρομή - περιγραφή κοχλιακών Εμφυτευμάτων
Ν. Μαραγκός
09:15 Ενδείξεις - ακοολογικός έλεγχος
Κ. Καρρά
09:40 Ακτινολογικός έλεγχος - CT/MRI - Δυσπλασίες
Α. Παπαδοπούλου
10:10 Χειρουργική κοχλιακού εμφυτεύματος
Ν. Μαραγκός
10:30 Επιπλοκές, προβλήματα και λύσεις
Α. Παπαδόπουλος
10:45 Προγραμματισμός κοχλιακού εμφυτεύματος, SR, NRT
Κ. Καρρά
11:00 Διάλειμμα/Καφές

Anne-Laure MANSBACH (Βρυξέλλες), Νίκος Μαρουδιάς (Αγ. Ολγα)
09:00 Ιστορική αναδρομή - περιγραφή κοχλιακών Εμφυτευμάτων
Ν. Μαραγκός
09:15 Ενδείξεις - ακοολογικός έλεγχος
Κ. Καρρά
09:40 Ακτινολογικός έλεγχος - CT/MRI - Δυσπλασίες
Α. Παπαδοπούλου
10:10 Χειρουργική κοχλιακού εμφυτεύματος
Ν. Μαραγκός
10:30 Επιπλοκές, προβλήματα και λύσεις
Α. Παπαδόπουλος
10:45 Προγραμματισμός κοχλιακού εμφυτεύματος, SR, NRT
Κ. Καρρά
11:00 Διάλειμμα/Καφέ