Παράρτημα Κύπρου
25ης Μαρτίου 27,
2408, Έγκωμη Λευκωσία
Τηλ.: 00357 99212214
00357 22776757

EL |  EN |  DE
NIKOLAOS MARAGKOS
Direktor
NIKOLAOS MARAGKOS

| Nikolaos Marangos Prof.Dr.med.Dr.h.c
| Professor für HNO, Universität Mainz
| Eh. Professor für HNO, Universität von Thessalia
| Promotion an der Medizinische Hochschule Hannover
| Ehrendoktor der POPA Universitaet Iasion Rumaenien

Ausführlicher Lebenslauf

ANNA PAPADOPOULOU
LTD. OBERARZTIN
ANNA PAPADOPOULOU

| Eh. Facharztin fur HNO an der Universitat Leipzig

Ausführlicher Lebenslauf

APOSTOLOS PAPADOPOULOS

APOSTOLOS PAPADOPOULOS